< návrat zpět

2014

Skautská výročí

Rozloučili jsme se s rokem 2014, s napjatým očekáváním, a mnozí z nás s různě pevnými předsevzetími, hledíme vstříc novému roku. Pro členy novostrašeckého Junáka bylo uplynulých dvanáct měsíců opět ve znamení pravidelné činnosti v rámci dětských oddílů, společných víkendových výprav, velkého letního tábora a dalších akcí. Naši pozornost jsme však museli věnovat i věcem zcela prozaickým. Vedle běžné „úřední“ agendy, která nutně provází existenci skautského střediska, to především bylo budování nové klubovny. Na konci léta jsme ve vlastní režii začali s rekonstrukcí dvou místností v areálu bývalého Hamira, které hodláme využívat coby novou klubovnu pro naše oddíly. Přes všechny náročné úkoly, které musely být splněny, jsme nemohli zapomenout na důležitá výročí vážící se k českému skautingu.

Předně, již 15. června jsme si připomněli sto let od vzniku výchovné organizace Junák – český skaut. Nutno dodat, že již před tímto datem v českých zemích působily některé skautské oddíly, roku 1912 vedl A. B. Svojsík nedaleko Lipnice nad Sázavou první letní tábor. Výročí, která si připomínáme v současné době, souvisí s listopadovými událostmi roku 1989. 2. prosince obnovují čeští skauti po letech nesvobody svou činnost, 28. prosince byly schváleny stanovy sdružení Český junák – svaz skautů a skautek. Od té doby došlo k celé řadě obměn organizačního rázu, tu menších, tu větších, nikdy však nedošlo k ohrožení samé podstaty skautingu tak jako v neslavných letech 1940, 1950 a 1970. Není nezajímavé, že poslední velká změna schválená na valném sněmu Junáka v Litomyšli v březnu 2014 – tolik diskutovaná problematika týkající se jména celé organizace – se svým způsobem nakonec vrací o jedno století zpět. Staronovým názvem největší výchovné organizace v Česku se stal název Junák – český skaut. O oslavy nebudou nakonec ochuzeni ani místní skauti ze střediska Mušketýři. V nadcházejícím roce se můžou obyvatelé města těšit na několik akcí, ve kterých si budeme připomínat posledních dvacet pět let skautingu v Novém Strašecí.

Tento článek vyšel 1. 1. 2015 v Novostrašeckém měsíčníku.

Vánoční setkání

Vlčata, světlušky, skauti, skautky, roveři a rangers, vážení přátelé,

v neděli 21. prosince 2014 pořádá skautské středisko Mušketýři pro své členy již tradiční vánoční setkání. Dopoledne se vydáme na krátký výlet do okolí města a krmení lesní zvěře. Sejdeme se v 8:45 před budovou klubovny Na Kocourku. S sebou si vezměte odpovídající oblečení a obuv, v případě deště pláštěnku, malý batoh a drobnou svačinu s pitím, vhodnou potravu pro zvířátka (jablka, brambory, mrkev atp.). Na Kocourek se vrátíme v 11:30.

Odpoledne nás čeká plno her, zábavy a koled! Část programu se bude odehrávat venku, druhá část ve školní tělocvičně. Sraz je stanoven na 13:30 před tělocvičnou ZŠ (bývalá zvláštní škola). Přineste si patřičné oblečení a vybavení (na ven i dovnitř), zvláště přezůvky do ZŠ, svačinu či cukroví na ochutnávku, drobné dárky pro přátele, sklenici se svíčkou pro zájemce (odpoledne bude možné odnést si Betlémské světlo!). Akce bude ukončena v 17:00.

Betlémské světlo

Betlémské světlo bude přivezeno do Nového Strašecí v sobotu 20. prosince. K dispozici bude v následujících dnech v městském muzeu, svítit bude i během sobotního představení souboru Čtyřlístek v kulturním domě. Konečně v úterý 23. prosince budou skauti Betlémské světlo rozdávat od 9:00 do 14:00 na Komenského náměstí, na další zájemce bude plamen světla čekat v odpoledních hodinách v nové junácké klubovně v bývalém Hamiru (je nutné projít branou naproti mateřské škole Rákosníček).

Mapa "výskytu" Betlémského světla:

http://www.betlemskesvetlo.cz/app/mapa.html .

Detail akce:

http://www.betlemskesvetlo.cz/app/akce-1627.html .

Florbalový turnaj v Novém Strašecí

Naše skautské středisko pořádá v novostrašecké hale BIOS v neděli 30. 11. 2014 od 8 do 18 hodin florbalový turnaj pro skauty a skautky ze širšího okolí. Zápasy se odehrají ve třech kategoriích: 1. vlčata/světlušky, 2. skauti/skautky, 3. roveři/rangers/old-skauti. V případě většího zájmu budou kategorie rozděleny na dívky a chlapce, v opačném případě předpokládáme smíšená družstva. Týmy můžete přihlašovat zde: skautins@seznam.cz .

Další detaily přineseme v nejbližších dnech. Informační leták je ke stažení zde.

Skautská výprava do Skryjí

Aktivita členů junáckého střediska Mušketýři Nové Strašecí neustává ani s odezněním letních měsíců. Jako obvykle vyrazili naši mladí skauti a skautky na podzimní víkendovou výpravu. V posledních letech vyjíždíme do obce Skryje na Rakovnicku, kde býváme ubytováni v útulné a prostorné chatě patřící městu Rakovník. I letos jsme se těšili na několik dnů prožitých v krásné přírodě v okolí řeky Berounky. Den odjezdu byl stanoven na 31. října, a i když jsme se museli srovnávat s černou tmou, která po změně času během pátečního podvečera již vládla, všichni jsme doufali, že nás do dalšího dne uvítá babí léto.

Náš předpoklad se splnil, po oba víkendové dny skutečně panovalo slunečné počasí. Příznivé povětrnostní podmínky nám umožnily podniknout několik výletu do okolí i samotné obce. Zde jsme navštívili muzeum věnované francouzskému paleontologovi Joachimovi Barrandovi, naší pozornosti neunikla ani skryjská kozí farma. Návštěva rozsáhlého chovu potěšila hlavně ty nejmladší z nás. Přeci jen hospodářská zvířata na našich dvorcích již běžně nepotkáváme. Zlatým hřebem se stala výprava ke břehu řeky, kde jsme v prudkém svahu hledali pozůstatky prvohorních živočichů a rostlin. Skutečně, skoro každý dokázal během krátké chvíle nalézt části zkamenělých trilobitů a podmořské flory, které se pro nás staly cennými suvenýry. Při pohledu na drobné úlomky kamenů si tak ještě dnes vzpomeneme na zábavné aktivity pod širým nebem, večerní společenské hry a vůbec na příjemně strávené dny ve společnosti dobrých přátel.

Za Mušketýry Nové Strašecí

Jiří Verner

Tento článek vyšel 1. 12. 2014 v Novostrašeckém měsíčníku.

 

Podzimní víkendovka

Od pátku 31. října do neděle 2. listopadu 2014 pořádáme podzimní víkendovou výpravu do Skryjí, do ubytovacího zařízení města Rakovník.

Sraz je v pátek v 18:00 Na Kocourku u bývalé družiny. Do Skryjí se vypravíme společně autobusem. V neděli se vrátíme zpět opět busem kolem 15 hodiny Na Kocourek.

Chata města Rakovník je plně vybavena pro 40 účastníků (zařízená kuchyně, přímotopy, lůžkoviny vč. povlečení, sociální zařízení, sprchy, atd.) a je určena pro celoroční provoz.

Co s sebou: 400,-Kč na ubytování, dopravu a nákup potravin. Vhodné oblečení na třídenní výpravu, dvojí pevnou obuv a přezůvky. Vhodný batoh na záda, kartičku zdravotní pojišťovny, pláštěnku, KPZ, baterku, láhev na pití, věci osobní hygieny + ručník, pyžamo, případně osobní léky.

Veškeré moderní vymoženosti a elektroniku nechte doma! Jedete na skautskou akci do přírody! Navíc je tímto vyloučena ztráta nebo poškození těchto přístrojů. Účastník akce si s sebou může výjimečně vzít pouze mobilní telefon, který bude na začátku akce odevzdán a uschován u příslušného vedoucího oddílu. Zde bude k dispozici na vyžádání v opodstatněných případech a na konci výpravy vrácen.

Nezapomeňte své Nováčkovské zkoušky, stezky nebo cesty. Jídlo bude zajištěno. Nahlaste prosím do neděle 26. října svoji účast příslušným oddílovým vedoucím. Přihláška je ke stažení zde.

Za Junácké středisko

Honza Bechyně – tel. 728 964 464, Jiří Verner tel. 732 589 982.

 

Nábor 2014

Chlapci a děvčata, vážení rodiče,

novostrašecké středisko Junáka Mušketýři pořádají v rámci náboru do oddílů v pátek 5. 9. 2014 odpoledne plné dobrodružství a her pro děti. Akce bude zahájena v 15:00 před budovou ZŠ J. A. Komenského (vchod naproti budově České pošty). Program bude probíhat pod širým nebem, proto doporučujeme odpovídající oblečení a obuv. V případě deště se akce odkládá.

Kontakt: 732 589 982 (Jiří Verner – vedoucí střediska)

 

Letní skautský tábor 26. 7. – 9. 8. 2014

Po návratu z letního skautského tábora by někdo měl napsat článek do NSM. Ať rodiče dětí a širší veřejnost vidí, jak jsme těch čtrnáct dní v přírodě mimo civilizaci patřičně strávili, říkali jsme si hned po návratu. I paní šéfredaktorka nás o článek uhání, což je samozřejmě dobře, zájem nás těší. Ale jak na to. Mohli bychom začít kupříkladu tím, jak děti prožily dva krásné slunečné týdny… Takhle to ale nebylo! Tak tedy začneme jinak.

Rozhodl jsem se napsat článek o pravidelném letním skautském táboře pořádaném naším junáckým střediskem poněkud jinak než obvykle. S vysvětlením nebudu pochopitelně otálet. Letošní tábor byl pro mě osobně svým způsobem výjimečný. Poprvé jsem se stal hlavním vedoucím, ve skautské terminologii vůdcem tábora. Přibyly nové starosti a především velký kus zodpovědnosti. Nakonec i ostatní vedoucí a celý organizační tým a vůbec všechny děti pocítily mnoho změn zejména organizačního rázu. I pro ně se tedy jednalo v řadě věcí o novou zkušenost. O tom ale později. Vraťme se však k tomu počasí.

Rozmarnější léto abys pohledal, říkal jsem si po několika prvních dnech strávených na tábořišti Dancaster u Velké Chmelištné. Každý den jsme si mohli být jisti tím, že nás z táborového programu vytrhne řádný lijavec, někdy i dva za den. Večer se často přihnala bouřka doprovázená silným nárazovým větrem. Věru nic příjemného. Alespoň teplota zůstávala přijatelná. Více než nestabilní povětrnostní podmínky mě a ostatní dospělé překvapila nezdolnost dětí, které již po několikáté s pevnou pravidelností sušily všechno své oblečení, o botách nemluvě. Kolikrát se vraceli mladí skauti a skautky z lesa nebo louky na kost promoklí, stále však s veselou myslí. (Naplňovali tak mimochodem 8. bod skautského zákona.)

Výše zmíněné nesnáze tak velmi ztěžovaly táborový program. I tak jsme setrvali v rozhodnutí, že letošní rok věnujeme více času oddílovému programu a své aktivity zaměříme na praktické dovednosti dětí. Ty hlavně pomáhaly v kuchyni, zajišťovaly po družinách úklid, mytí nádobí, ale také přípravu táborových ohňů. Nad vjezdem do tábořiště vyrostla zásluhou oddílu skautů nová brána, táborníci si vyzkoušeli řešení krizových situací, ošizena nezůstala ani zdravověda. Nejdůležitější práce nás ale čekala při pomoci ve stacionáři, který se nachází v samotné obci. Když všichni táborníci dorazivší na rozlehlou louku na konci vesnice spatřili velké množství trávy, která čekala na shrabání, nebylo pod žhavým nebem nikomu příliš do smíchu. Nicméně jsme se chopili hrábí a pustili se do práce. Světe div se, když se postupně zapojilo přes třicet párů lidských rukou, bylo za necelé dvě hodiny shrabáno. Děti si tak mohly odnést nejen vědomí dobrého skutku, který právě vykonaly, odměnu v podobě oříškové čokolády, ale i tu zkušenost, že pokud budou správným způsobem spolupracovat, můžou překonat nejednu překážku.

Další táborové aktivity sestávaly především z velkých her rozvíjejících schopnosti všech dětí a jejich týmového ducha. Pojítkem byla opět celotáborová hra, tentokrát na motivy Tolkienových knih, kdy došlo k velkému boji s Temným Pánem o Středozem. Stranou nezůstalo sportovní vyžití, nejvíce jsme si asi oblíbili původně švédskou týmovou hru brännball, kterou lze připodobnit k americkému baseballu. Pochopitelně nebyli ochuzeni ani milovníci chvílí u táborového ohně. Tedy alespoň v případě, že zrovna nezuřila průtrž mračen. Pro mě, a i pro celou řadu nováčků, byl jedním z nedůležitějších večerů slavnostní slib. Ve skautském světě se jedná o snad nejdůležitější okamžik, kdy se děti zavazují, že se vynasnaží žít správným životem a zachovávat věrná přátelství.

Nebyl by to skautský tábor bez výletu. Na letošní rok byly naplánovány rovnou dva. Napoprvé se všichni skauti vydali objednaným autobusem do Plzně. V západočeské metropoli navštívili místní plavecký bazén, poté následoval rozchod po městě. Někteří z nás se vydali přes rozkopané centrum na slavnou věž chrámu sv. Bartoloměje. Ve druhém týdnu tábora naše kroky směřovaly k Berounce na hrad Krašov. Zde byl pro všechny účastníky pěšího výletu dojednán nocleh. Zříceninou se tak těsně před setměním počala šířit vůně guláše vařeného v kotlíku na ohni, ti nejmenší vyhlížeje bílou paní a bezhlavého rytíře se těšili na dobrodružnou noc mezi hradbami.

Na závěr nezbývá než dodat, že letošní tábor proběhl opravdu ve výborném a přátelském duchu. Rád bych na tomto místě poděkoval všem vedoucím, kteří byli přítomni u oddílů, hospodářům a zdravotnici za bezproblémový chod tábora, tvůrcům celotáborové hry za odvedenou práci a vůbec všem účastníkům letního skautského tábora za vytvoření té správné atmosféry, na kterou budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.Tak příští rok na shledanou!

Za Mušketýry Nové Strašecí

Jiří Verner

vůdce tábora.

Tento článek vyšel 1. 9. 2014 v Novostrašeckém měsíčníku.

 

Klubovna

Vážení rodiče, členové střediska, vážení přátelé,

v současné době má naše skautské středisko možnost na delší dobu vyřešit nepříznivou situaci s nevyhovující klubovnou. Obdrželi jsme nabídku na bezplatný nájem prostor v areálu bývalého Hamira. Klubovna o dvou místnostech ale vyžaduje nezbytnou rekonstrukci v naší režii.

Naše středisko je schopno zajistit část finančních prostředků, materiál a provedení převážné většiny prací svépomocí. Přesto se každá pomoc z Vaší strany může hodit. Proto se na Vás obracíme, zda můžete nabídnout Vaše zkušenosti, volný čas, kontakty na sponzory či řemeslníky a chuť jakýmkoliv způsobem přispět k budování nové klubovny. Z přehledu nejvýznamnějších stavebních úprav bychom zmínili kompletní elektroinstalaci vč. dvou přímotopů, zednické práce jako opravy omítek, dozdění části zdiva, oprava podlahy, obnova sociálního zařízení vč. instalatérských prací a zateplení stropu.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailové adrese střediska musketyrins@gmail.com nebo na telefonech: Jiří Verner +420 732 589 982, Jan Bechyně +420 728 964 464.

Junácké středisko Mušketýři Nové Strašecí

 

Zachraňte duhu

Naše skautské středisko se zapojilo do velké prázdninové soutěže České televize "Zachraňte duhu". V rámci této akce jsme umístili kešky na vrchu Louštíně a na zřícenině hradu Petrohrad. V prvním případě se jedná o nenáročný výlet, který můžete spojit s návštěvou železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Pokud zvolíte lokalitu Petrohrad, uvidíte také zámek z 2. pol 16. století v obci samotné, objekty lehkého vojenského opevnění z 30. let 20. století. Můžete navštívit malebnou Schillerovu rozhlednu v nedalekých v Kryrech či přírodní památku Háj Petra Bezruče v blízkosti rozbořeného hradu.

Souřadnice k nalezení schránky Louštín: 50.1638056N, 13.79395E
Popis: Schránka je umístěna za trámem v altánu na vyhlídce vrchu Louštín. Ve vchodu zvedněte hlavu. Schránka je umístěna nad vchodovým trámem!

Souřadnice k nalezení schránky Petrohrad: 50.1201331N, 13.4393056E
Popis: Schránka je umístěna pod prvním schodem, který se nalézá ve schodišti při obvodové zdi zříceniny hradu.

Další informace o hře samotné naleznete na webu ČT http://decko.ceskatelevize.cz/zachranteduhu

 

Velikonoční víkendovka

Od čtvrtka 17. dubna do neděle 20. dubna pojedeme na velikonoční víkendovou výpravu na chatu Lesů ČR „Emilovna“ nedaleko Karlovi Vsi.

Odjezd bude ve čtvrtek 17. dubna v 18:00 autobusem od klubovny na Kocourku, návrat v neděli odpoledne kolem 15:00 opět autobusem ke klubovně. Žádáme Vás o nahlášení účasti oddílovým vedoucím z důvodu zajištění stravování do soboty 5. dubna.

Chata Emilovna je uprostřed nádherných lesů, je plně vybavena (zařízená kuchyně, ústřední topení, atd.) a je určena pro celoroční provoz.

Co s sebou: 500,-Kč na ubytování, nákup potravin a dopravu, spacák, vhodné oblečení na čtyřdenní výpravu, dvojí pevnou obuv a přezůvky. Vhodný batoh na záda, kartičku zdrav. pojišťovny, pláštěnku, KPZ, baterku, láhev na pití, věci osobní hygieny + ručník, pyžamo, stezku světlušek, vlčat nebo skautů, případně osobní léky. Stravu zajišťujeme svépomocí.

 

Den Země

Již tradiční akcí plánovanou na jarní měsíce je úklid v okolí města v rámci Dne Země. Letos se novostrašečtí skauti a další obyvatelé města, kteří se chtějí do akce zapojit, sejdou v sobotu 5. dubna v 9 hodin dopoledne před budovou České pošty. Pracovní rukavice jsou nezbytností, pytle na odpad budou zajištěny. V případě deštivého počasí se akce přesune na sobotu 12. dubna, sraz bude na stejném místě a v téže době. Více informací naleznete v našem informačním letáku.

Těšíme se na setkání se všemi, kteří nejsou lhostejní k přírodě našeho města.

 

Florbalový turnaj v Novém Strašecí

V sobotu 22.3.2014 naše střediko pořádá skautský florbalový turnaj.Více informací naleznete v našem informačním letáku.

Registrace 2014 - JUNÁK - středisko "Mušketýři" Nové Strašecí

Světlušky a vlčata, skautky a skauti, roveři a rangers, vážení rodiče,

chtěli bychom Vás požádat o zaplacení registračního příspěvku na rok 2014 ve výši 600 Kč. Z registračního příspěvku je 290 Kč odvedeno na ústředí JUNÁKA. Tento příspěvek zahrnuje též pojištění našich členů v průběhu všech akcí konaných pod hlavičkou střediska a zasílání skautských časopisů. Zbývající část příspěvku (310 Kč) bude použita na pokrytí provozních nákladů klubovny Na Kocourku a na úhradu pronájmu tělocvičen v prostorách ZŠ NS.

Dále bychom Vás rádi požádali o přiložení osobních údajů registrovaného člena, které slouží výhradně k organizačnímu zajištění dětí a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou zveřejňovány.

Registrační příspěvek a vyplněný formulář odevzdávejte vůdcům příslušných oddílů do 19. 1. 2014.

Děkuji.

Za středisko "Mušketýři" Nové Strašecí

Jiří Verner