< návrat zpět

znak_Junák

Nově založený oddíl vlčat je určen všem chlapcům ve věku 7 – 11 let z Nového Strašecí a přilehlého okolí, kteří si chtějí osvojit dnes již netradiční znalosti a dovednosti, kteří chtějí svůj volný čas trávit aktivně a v přírodě, chtějí prožít mnohá dobrodružství a získat nová přátelství.

Schůzky oddílu vlčat se konají každý čtvrtek od 15:30 do 18:00. Scházíme se vždy před novou klubovnou v areálu bývalého Hamira, pokud nebude určeno jinak. Přístup ke klubovně je zajištěn vstupní branou proti mateřské škole Rákosníček.

 

Aktuality

Pozor změna! Schůzky byly oproti předchozímu školnímu roku přesunuty na čtvrtek. První schůzka proběhne ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 15:30 v klubovně v Hamiru

 

Co byste měli vědět

Budeme se snažit, aby co nejvíce schůzek oddílu probíhalo venku, pokud to počasí dovolí. Doporučujeme pro chlapce vhodnou obuv a oblečení. Během nepříznivého počasí budeme využívat klubovnu a tělocvičnu v budově ZŠ. Do prostor základní školy budeme vstupovat jen s vlastními přezůvkami.

Co sebou na schůzku

V každém případě pláštěnku a rovněž přezůvky do tělocvičny a klubovny. Svačinu a pití. Zápisník a tužku (těm, kteří ještě neovládají čtení a psaní budou rozdávány do zápisníků alespoň lístečky s informacemi pro rodiče), vlastní šátek, uzlovačku (provaz délky min. 2m a tloušťky 5mm), KPZ (krabička poslední záchrany - viz Google).

Registrační poplatky

Registrace členů jednotlivých oddílů činí přibližně 600 Kč na rok. Tato částka zčásti pokrývá náklady na fungování našeho střediska, provoz kluboven a tělocvičen. Zhruba polovina částky je odváděna do ústředí Junáka. Tento příspěvek mimo jiné zajišťuje pojištění všech našich členů v průběhu akcí konaných pod hlavičkou střediska a zasílání skautských časopisů. Platí se vždy na začátku nového kalendářního roku. Pokud dítě začne chodit do oddílu střediska v průběhu roku a "nestihne" oficiální registraci, platí pouze příspěvek na činnost oddílů podle počtu celých odchozených měsíců (12 měsíců = 300 Kč). V takovém případě však nemá výhody řádného člena organizace Junáka.

 

Ze života oddílu

První řádnou schůzkou a již tradičním výšlapem na pecínovskou haldu jsme zahájili nový skautský rok!